Tim

Mlađi pioniri
 

I. Kijanović

 

Bogdan Berić

 

B. Pjošta

 

N. Mišković

 

V. Bošnjak

 

M. Drča

 

S. Rogović

 

D. Anđelković

 

S. Macakanja

 

B. Maćešić

 

M. Glintić

 

B. Babić

 

Z. Babić

 

N. Tomašević

 

Kontakt

 

Adresa: Omladinska 48, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 6411 605

Faks: 021 6411 605