Kada su nekome potrebne prevodilačke usluge, ukoliko nema neku preporuku, potraziće prevodilačku agenciju koja će obaviti taj posao. Gotovo svaka takva agencija nudi opcije prevoda na mnoge jezike, kao i prevode sa stranih jezika na srpski. Zatim, tu su lektorske i korektorske usluge, koje se odnose na jezičku i pravopisnu ispravnost, odnosno lekturu i korekturu materijala koji ste doneli na ispravku. Nezaobilazne su i usluge koje nude sudski tumači. O tome koja je razlika između običnih prevodilaca i sudskih tumača, više u redovima koji slede.

Koji posao obavljaju prevodioci

Ukoliko vam treba prevod neke knjige, ili pak naučnog rada i nekog drugog spisa, taj posao ćete poveriti prevodiocu. On će taj posao obaviti u dogovorenom roku, a cena se ugovara u zavisnosti od broja strana za prevod. Na neki način, prevodioci tom tekstu daju i lični pečat, te se prevod smatra i nekom vrstom autorskog rada. Profesionalni prevodioci za neki strani jezik moraju biti školovani na nekom od filoloških fakulteta, na kojima je prevođenje i jedan od obaveznih predmeta. Dakle, potrebno je podrobnije izučavanje jezika, a ne površno znanje na nekom srednjem ili višem nivou. Prevođenje je u nekom smislu i zanat, koji treba izučiti i povezati sa znanjem stečenim na fakultetu. Danas ima mnogo prevodilačkih agencija u kojima možete naći prevodioce za bilo koji jezik.

Koji posao obavljaju sudski tumači

S druge strane, sudski tumači su nešto drugačije. Da pođemo od onoga što povezuje i sudske tumače i prevodioce, a to je, naravno, obrazovanje. Dakle  i sudski tumači i prevodioci moraju da imaju diplomu osnovnih ili master studija filološkog fakulteta. I jedni i drugi su specijalizovani za određeni jezik. Ono u čemu se razlikuju njihove delatnosti jeste to što je za zvanje sudskog tumača potrebno još nešto. Kao što i sama reč “sudski” u nazivu nagoveštava, ta profesija ima veze sa zakonom, odnosno nekom zakonodavnom ustanovom. Da bi prevodilac postao sudski tumač, potrebno je da ima licencu koje izdaje Ministarstvo pravde, na osnovu koje dobije pečat. Kada svoj prevod overi tim pečatom, on postaje validan dokument koji se može predati potrebnim institucijama. Takođe, sudski tumač, osim znanja određenog jezika, mora poznavati i određenu stručnu oblast, na primer trgovina ili ekonomija i slično. 

Dokumenta u delatnosti sudskih tumača

Svaki dokument na čiji se prevod stavi pečat sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument. To mogu biti lična dokumenta koja su potrebna za prijavljivanje za posao, studiranje ili određeno apliciranje u nekim stranim firmama ili institucijama. Ukoliko želite da prevedete diplomu kako biste aplicirali za školovanje u inostranstvu, potrebno je da angažujete sudskog tumača, koji će verno i precizno prevesti taj dokument, validan za dalju upotrebu. Takođe, ukoliko kod nas treba da se osnuje ogranak neke starne firme, sva dokumenta, osnivačka akta i propisi i licence moraju proći kroz ruke sudskog tumača. 

Sudski tumač je spona između Ministarstva pravde i klijenata, koji mogu biti i fizička i pravna lica. Takođe, Ministarstvo može i davati ovlašćenim sudskim tumačima i naloge za izvršenje prevoda. S druge strane, sudski tumač može samostalno, ili u okviru prevodilačke agencije, izabrati klijenta sa kojim će sarađivati, bilo da je pojedinac ili neka kompanija u pitanju.

Posted in Novosti