Diploma fakulteta otvara vrata mnogim poslovima, mada se tradicionalno za pojedine fakultete pri upisu traži mesto više. Ogroman broj prijavljenih kandidata se iz godine u godinu prijavljuje za Ekonomski fakultet, kao i za Pravni fakultet.

Ovaj podatak i ne čudi, jer su ova zanimanja uvek aktuelna, a njihova diploma u većini slučajeva nudi širok spektar radnih mesta za koja se nakon završetka fakulteta možete prijaviti. Ipak, mnogi i dalje misle da su onima koji završe neki od ovih fakulteta mogućnosti za napredovanje u karijeri ograničene, a to svakako nije tačno. Za one koji su spremni da se konstantno obrazuju i stiču nova znanja, granice ne postoje i sami mnogo mogu uticati na dalji tok svoje karijere.

Sudski tumač kao veoma cenjeno zanimanje

Nakon završetka ovih fakulteta, jedna od opcija kada je u pitanju vaše radno mesto može biti posao sudskog tumača. Sudski tumač za engleski Novi Sad, drugi veći grad, ili čak manja mesta, ima ključnu ulogu u mnogim aspektima pravne i poslovne komunikacije. Potrebe za kvalifikovanim tumačima su stalno prisutne zbog globalizacije tržišta i sve češćih međunarodnih transakcija koje zahtevaju precizno prevodilačko znanje u pravnim i ekonomskim dokumentima.

 Osim toga, sudski tumači nisu samo prevodioci; oni su i verifikatori autentičnosti dokumenata za upotrebu u pravnim i poslovnim procesima. Ova odgovorna uloga zahteva visok nivo etičnosti, pouzdanost i sposobnost da se očuvaju pravna i jezička tačnost. Kao tumač, možete raditi na slučajevima koji uključuju međunarodne ugovore, pravne sporazume, sudske presude, kao i lična dokumenta poput ugovora o braku, testamenata i pravnih izveštaja.

Pored toga, sudski tumači često prisustvuju sastancima, saslušanjima i sudijskim ročištima kao neophodni posrednici za osiguranje pravedne pravne procedure. Njihova stručnost omogućava im da obavljaju svoj posao i u situacijama koje zahtevaju dublje razumevanje specifičnih pravnih termina i ekonomskih koncepta.

Dakle, ako ste zainteresovani za karijeru koja povezuje jezičke veštine sa pravnom i ekonomskom stručnošću, postati sudski tumač može biti izuzetno ispunjavajuće. Uz stalnu potražnju i mogućnost profesionalnog napretka, ovo zanimanje pruža priliku da stalno učite i razvijate se, prateći dinamiku pravnih i ekonomskih promena u društvu.

Znanje primenljivo u različitim sektorima

Ekonomisti tokom studiranja stiču mnoga znanja, a sva ta znanja se mogu primeniti u brojnim industrijama. Naravno, učenje se nastavlja i tokom rada, a na taj način se i oni razvijaju i obogaćuju kao jedinke. Prodaja, marketing, organizacija raznih događaja, nabavka, finansije, samo su neki sektori koji uvek trebaju nekog sa diplomom ekonomskog fakulteta. Možete raditi u državnim preduzećima, ali i na institutima.

Privatna preduzeća i mnoge međunarodne institucije su uvek otvorena za saradnju sa dobrim ekonomistima. Ako vas zanima preduzetništvo i imate odličnu poslovnu ideju, diploma fakulteta će vam samo biti dodatni plus i vetar u leđa, dok vaš biznis ne postane uspešan. Isti slučaj je i sa menadžerima koji su na vrhu liste najtraženijih zanimanja širom sveta. 

Zvanje advokata 

Prilikom upisa na fakultet, najveći broj studenata želi da u budućnosti postanu advokati. Nakon sticanja diplome, potrebno je odraditi pripravnički staž. Pripravnički staž je poželjno odraditi u nekoj od brojnih advokatskih kancelarija, a svakako ako se pokažete dobro i budete vredno radili imate velike šanse da se tu kasnije i zaposlite.

Nakon odrađenog pripravničkog staža, potrebno je da položite pravosudni ispit a potom i ispit za advokata. Sve ovo zahteva dosta vremena, kao i veliko strpljenje, ali se na kraju trud veoma isplati. Starije kolege su tu da od njih učite, a što više budete učili i bili predani u radu, to će vam se kasnije višestruko vratiti.

Šta radi diplomirani pravnik

Lista poslova kojima možete da se bavite nakon sticanja diplome i zvanja diplomiranog pravnika nije nimalo mala. Možete se baviti poslovima sastavljanja ugovora iz oblasti privrednog prava, ali i drugim poslovima u oblasti radnog i privrednog prava koji su važni za kompaniju i njeno poslovanje. Možete tumačiti zakonske i podzakonske akte, davati pravno mišljenje članovima određenih organizacija, ali i voditi ili učestvovati u raznim projektima.

Neki od poslova mogu biti i organizovanje seminara, kao i rad u radnim grupama koje se bave kreiranjem zakonskih akata, ali i rad u nevladinim organizacijama. Ako želite možete postati tužilac ili sudija, izvršitelji ili notari koji su poslednjih godina veoma traženi. 

Veštine i osobine potrebne za ova zanimanja

U svakom poslu bolje prolaze oni koji poseduju brojne veštine, ali i dovoljno znanja naravno. Sledeće veštine su veoma cenjene, a to su u prvom redu komunikacijske veštine. Interakcija i komunikacija među ljudima je svakodnevna i veoma je važno da vas ljudi razumeju i stvore određeni odnos poverenja.

Istraživačke sposobnosti su uvek na ceni, kao i analitičko razmišljanje. Svi vole timske igrače pa je timski rad česta pojava i nudi mnoge mogućnosti za dokazivanje. Mnogi ne podnose rad pod pritiskom, a ako ste dobri i pritisak vam ne smeta, sigurno ćete biti odličan kandidat za ove poslove. 

Posted in Novosti

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *